sosyal-paylasim twitter sosyal-paylasim facebook

online mağaza

logolar

Kapadokya

Güzel Atlar Üklesi (Pers dilinde) anlamına gelen Kapadokya bölgesinin oluşumu yaklaşık 60 milyon yıl öncesine dayanmaktadır. Erciyes, Güllüdağ ve Hasandağı'nın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu tabaka, milyonlarca yıl boyunca rüzgar ve yağmurun etkisiyle aşınarak oluşmuştur.

İnsan yerleşiminin Paleolitik çağa dayandığı Kapadokya bölgesinde Hitit uygarlığı uzun bir dönem hüküm sürmüştür. Daha sonraki dönemlerde hristiyanlığın merkezi olan bu bölgede kaya oyuklarına inşaa edilen evler kiliseler mevcuttur. Doğa ve tarihin birleştiği Kapadokya bölgesinde, Doğa olayları peribacaları adını verdiğimiz yeryüzü şekillerini oluştururken bu süreçte peribacaları içersine evler, kiliseler oluşturulmuş ve binlerce yıllık medeniyet izleri günümüze miras kalmıştır.

Kapadokyanın yazılı tarihi Hitit uygarlığıyla başlamıştır. Tarih boyunca ticari kolonileri barındırıp medeniyetler arası bir köprü görevi gören Kapadokya bölgesi aynı zamanda ipek ticaret yolunun en önemli noktalarından birisidir. Milattan önce 12. yüzyılda Hitit İmparatorluğunun çöküş sürecinde bölgede karanlık bir dönem başlamış Asur ve Frigya medeniyetinin etkilerini taşıyan hitit kralları hüküm sürmüşerdir. Bu durum Milattan Önce 6 yüzyılda meydana gelen pers istilasına kadar sürmüştür. Milattan önce 332 yılında Büyük İskender Persleri yenilgiye uğratsada Kapadokya'da büyük bir direnişle karşılaşır. Bu dönem içersinde Kapadokya Krallığı kurulmuştur. Milattan Önce 3. Yüzyılın sonlarında Roma İmparatorluğunun bölgedeki gücü artmıştır. Milattan Sonra 17 yılında Kapadokya Kralı ölünce bu bölge Roma İmparatorluğunun bir eyaleti olmuştur.